Zmenšiť textZväčšiť text

UPOZORNENIE pre chodcov

 01.01.2014

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

          Každoročne tragicky zahynie pri dopravných nehodách  na slovenských cestách množstvo chodcov. Novela zákona o cestnej premávke, ktorá je účinná od 1. januára 2014, ustanovuje pre chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky povinnosť,mať za zníženej viditeľnosti na sebe umiestnené reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev.

     V tejto súvislosti sme v rámci prevencie vzniku a následkov dopravných nehôd vykonali viacero dopravno-bezpečnostných akcií. S cieľom ešte efektívnejšieho a pozitívnejšieho pôsobenia na chodcov a ich ochranupred následkami dopravných nehôd na  zdraví a živote  si Vás dovoľujeme požiadať o zverejnenie nižšie uvedeného oznámenia, prostredníctvom Vašich miestnych rozhlasov, prípadne káblových televíznych rozvodov (vlastných miestnych alebo mestských informačných TV) alebo vývesných tabúľ.

     Za úzku spoluprácu v tejto oblasti Vám úprimne ďakujeme.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici


UPOZORNENIE PRE CHODCOV

    Dňom 01. 01. 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Novela zákona rozširuje povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.

 V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.

     Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.


Zoznam aktualít: