Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie - Slovenská pošta pre občanov obce Šimonovce

 09.12.2021

Vážené dámy a páni, milé občianky a občania obce Šimonovce,

dovoľte mi využiť tento priestor, aby som v mene Slovenskej pošty, a.s., aspoň symbolicky vstúpil do Vašej domácnosti a osobne Vás informoval o zmene, ku ktorej musí Slovenská pošta, a.s., pristúpiť.

Svet sa rýchlo mení a s ním sa mení aj náš životný štýl. Služby, ktoré sme využívali pred pár rokmi a nevedeli sme si život bez nich predstaviť, sa odrazu stanú menej nevyhnutné a rýchlo na ne zabúdame. Tak sa to stalo aj s poštovými službami vo Vašej obci. Ich využívanie kleslo tak, že Slovenská pošta, a.s., nemôže u Vás naďalej prevádzkovať „kamennú“ poštu a sme nútení prikročiť s účinnosťou od 1.2.2022 k zmene spôsobu poskytovania poštových služieb.

Chcem Vás uistiť, že pri zvažovaní tejto vážnej zmeny sme naozaj veľmi podrobne naplánovali, ako Vám pošta bude v budúcnosti zabezpečovať služby tak, aby ste žiadnu zmenu takmer nepocítili. Na základe dlhodobých skúseností z viac ako 1 500 obcí, v ktorých neprevádzkujeme poštu, a tiež nedávnej minulosti, keď sme k rovnakej zmene pristúpili aj v iných obciach, som presvedčený, že budete s poskytovaním poštových služieb spokojní ako doteraz. V prvom rade sme mysleli na Vás, najmä na starších občanov a na tých, ktorí môžu mať problém s presunom.

Najväčšia zmena pre Vás bude spočívať v tom, že „kamenná“ pošta skončí a takmer všetky služby, na ktoré ste boli doteraz zvyknutí, vybavíte u Vašej pani poštárky a poštového kuriéra. Cez poštového doručovateľa a kuriéra dostanete list aj balík, kuriér môže  prevziať expres zásielku, poštový doručovateľ môže prevziať balík, ktorý chcete poštou poslať. Doručovateľka či doručovateľ Vám donesú dôchodok ako doteraz, donesú Vám noviny, zaplatíte u nich šeky, kúpite žreby a dokonca si môžete zriadiť aj osobný účet v 365.bank, a. s., odštepný závod Poštová banka. Poskytnú Vám aj rôzne iné doplnkové služby.  Cez poštového kuriéra si môžete objednať aj podaj expresnej zásielky.

Slovenská pošta, a.s., približne mesiac pred zmenou doručí do každej domácnosti a do každej firmy leták s podrobnou informáciou, ako bude po zmene vo Vašej obci prinášať poštové služby.

Zmeny v zabehanom živote väčšina z nás nie veľmi obľubuje. Dôležité však pre Vás, milí občania, je, že Slovenská pošta, a.s., z Vašej obce neodchádza. Mení len formu a spôsob poskytovania služieb pre Vás.

Verím, že nájdeme u Vás pochopenie a že naďalej bude Slovenská pošta, a.s., pevnou súčasťou Vášho života. Naša pošta.

                                                                                                   

                                                                                                                         Ing. Martin Ľupták, PhD.

                                                                                predseda predstavenstva a generálny riaditeľ             

                                                                                                                          Slovenská pošta, a.s.Zoznam aktualít: