Zmenšiť textZväčšiť text

Komunitné centrum

Komunitné centrum

Adresa: 980 03  Šimonovce č. 146

tel./fax: 047/56 66 352

e-mail: kc.simonovce@centrum.sk

Terénny sociálny pracovník:      

Asistent terénneho sociálneho pracovníka:

Štefan Balog - mobil: 0915 753 782

Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Pod- ľa pokynov TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenároč- né úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami.

Dokumenty na stiahnutie