Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecsimonovce.sk spravuje Obec Šimonovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Šimonovce

Adresa:
Obecný úrad Šimonovce
Šimonovce 146
980 03 Šimonovce

IČO00319104

Samosprávny krajBanskobystrický
OkresRimavská Sobota
RegiónPalocská Vrchovina 
Počet obyvateľov577 
Rozloha783 ha
Prvá písomná zmienkav roku 1221

Všeobecné informácie: info@obecsimonovce.sk
Podateľňa: podatelna@obecsimonovce.sk
Starosta: starosta@obecsimonovce.sk   
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecsimonovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 047 / 566 61 37

E-mail: simonovce@simonovce.eu

Kompetencie:
Obec Šimonovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Šimonovce je zriadený na Miestnom úrade v

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk