Zmenšiť textZväčšiť text

Dôležité telefónne čísla

  Polícia:   112 (158)
  Požiarna ochrana:   112 (150)
  Záchranná služba:   112 (155)
  Cestný záchranný systém:   112 (154)
  Zákaznícke centrum SSE
  Domácnosti:   0850 111 468
  Podnikatelia:   0850 123 555
  Zákaznícka linka SPP:   0850 111 363
  Miramed s.r.o., preprava pacientov:
  Dispečing   047/56 34 645     7.30 - 16.00
  LSPP   047/56 33 333     16.00 -   7.30
  Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Lučenec   047/22 92 472, 047/94 72 472
  Slovenská autobusová doprava a.s.,
 Odštepný závod Rimavská Sobota:
  Infolinka:   047/56 31 385    6.00 - 17.30