Aktuality

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce

 13.06.2023

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka :

Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Šimonovce

Operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Kód projektu: NFP309070AXF4

Cieľ projektu: Cieľom/účelom projektu je podporiť rozvoj vo vidieckych oblastiach prostredníctvom investícií do zlepšenia miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo

Opis projektu: Cieľom projektu je zlepšenie poskytovaných služieb vidieckemu obyvateľstvu (obyvateľom obce) prostredníctvom rekonštrukcie kultúrneho domu v obci Šimonovce. Uvedené bude napĺňané prostredníctvom rekonštrukcie strechy predmetnej budovy. Opatrením sa dosiahne nielen zhodnotenie objektu kultúrneho domu a tým zlepšenie podmienok pre vykonávanie kultúrnych podujatí, ale aj úspora energie v dôsledku zlepšených tepelno-izolačných vlastností strechy.

Prijímateľ: obec Šimonovce

Výška NFP:  37 000,- €

Trvanie projektu: 05/2023 – 08/2023

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12.30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Šimonovce
Počasie Šimonovce - Svieti.com